Sera Care

NGS Referans Materyalleri

SeraCare Kontrol Referans Materyalleri

Klinik laboratuvarlar, test performanslarının takibi ve validasyonu için, tutarlı, sürdürülebilir ve güvenilir kontrol ve referans materyal kaynaklarına ihtiyaç duymaktadır. SeraCare’ın ürettiği referans materyalleri, ortagonal testler ile iç kontrolleri yapılmış ve farklı moleküler testlere yönelik pozitif ve negatif kontroller üretmektedir.  

SeraCare kontrol ve referans materyalleri çalışmalarınız için neler sunuyor?

 • Seroloji, moleküler PCR ve dizileme temelli testlerde hasta benzeri performans
 • Mükemmek sinyan-gürültü oranları ile hassas titrasyon ve farklı LOT numaralarında yüksek tutarlılık
 • Önemli viral ve bakteriyel patojenler için geniş referans materyal seçenekleri: HIV, HBV and HCV, C.diff, and CT/NG
 • Tümör profilleme, cfDNA, NIPT ve germline testler için yüksek multiplekslikte BGS biyosentetik materyalleri

Seraseq™  NGS referans materyalleri, hasta örneklerini test eden kurumlar için somatik kanserler, üreme sağlığı, herediter hastalıklar ve enfeksiyon hastalıklarına yönelik, yenilikçi ve patentli SeraCare teknolojisi ile üretilir. 

SeraSeq referans materyalleri saflaştırılmış gDNA, ctDNA, sentetik plazma benzeri materyaller, FFPE formatlarında sunulur. 

Bu materyaller, NGS uygulamalarında nükleik asit izolasyonu, RNA/DNA kantitasyonu, NGS kütüphane hazırlığı, dizileme ve analiz aşamalırının tüm sürecin validasyonu, uygulaması ve standardizasyonu için çözüm sunar. 

Yüksek multiplekslikteki bu materyaller, cGMP koşullarına bağlı, ISO 13485 sertifikası olan kurumlarda üretilmiştir. NGS test geliştirilmesi, uygulanması, validasyonu, kliniğe uyarlanması, lot-lot test edilmesi, kit içi kontroller ve günlük QC kontrolü amaçlı kullanılabilecek pozitif ve negatif materyaller olarak üretilmiştir.

Katı Tümör Referans Materyalleri

Farklı kanser türlerinde NGS uygulamaları için, moleküler tanı ve hastalık yönetimide kullanılabilecek biyosentetik pozitif kontroller ve iyi karakterize edilmiş WT gDNA arkaplanı sağlar. 

 • SeraSeq Tumor Mutation DNA Mix v2 AF7 HC
 • SeraSeq Tumor Mutation DNA Mix v2 AF10 HC
 • SeraSeq Tri-Level Tumor Mutation DNA Mix v2 AF4&AF7&AF10 HC
 • SeraSeq Lung & Brain CNV Mix, +3 / +6 / +12 copies
 • Seraseq® Breast CNV Mix, + 6 / +3 / +12 copies

Likit Biyopsi

Kanserde süreç takibinde ve biyopsi yetersizliği durumunda, kandan izole edilen cfDNA ile yapılan likit biyopsi NGS testleri ile, non-invaziv moleküler belirteç tespiti giderek artan bir uygulama türüdür. 

 • SeraSeq ctDNA Reference Material WT (0%)
 • SeraSeq ctDNA Reference Material v2 AF 1/2/0.25/0.125 %
 • Seraseq® ctDNA Complete™ Reference Material AF 5/ 2.5/ 1/0.5/0.1/ 0%
 • SeraSeq ctDNA EGFR Panel Reference Material AF 0.1 / 1 %
 • Seraseq® ctDNA EGFR T790M Mutation Mix AF1 / 0.1 %
 • Seraseq® ctDNA BRAF V600E Mutation Mix AF1 / 0.1 %

Hematolojik Kanserler

Hematopoetik kök ve projenitör hücrelerin farklılaşması ile kronik ve akut fazları olabilenn klonal hematolojik, myeloid kanserlere yol açabilir. SeraSeq’in hasta benzeri ve yüksek multiplekslikteki referans materyalleri, bu hastalıklardaki somatik değişiklikleri anlamada DNA ve RNA tabanlı çözümler sunar. 

 • SeraSeq Myeloid Mutation DNA Mix
 • SeraSeq Myeloid Mutation RNA Mix

Tümör Mutasyon Yükü (TMB)

 • SeraSeq gDNA TMB Mix Score 9/7/26/20/13

Üreme Sağlığı

NIPT Referans Materyalleri

Non-invaziv prenatal testler (NIPT), yeni nesil dizileme (NGS) metodolojilerindeki hızlı teknolojik gelişmelerin yanı sıra hastalar ve klinisyenler tarafından artan kabul sayesinde küresel olarak genişlemeye devam etmektedir. Klinik anlamı göz önünde alındığında NIPT testlerinin doğru ve tutarlı sonuçlar sağlaması son derece kritiktir.
Seraseq® NIPT referans standartları, başlıca NIPT platformlarında trizomi 21, trizomi 18 ve trizomi 13 gibi çeşitli kromozom anomalileri için tutarlı ve doğru sonuçlar elde etmenizi sağlar.

 • Hasta numunesi benzeri referans materyalleri ile çalışmanızın performansını değerlendirin
 • Sürdürülebilir ve yüksek tutarlılıktaki materyaller sayesinde test uygulaması ve sorun çözümü sürecini hızlandırın
 • Nadir ve tespiti güç mikrodelesyonlar içeren, kolayca özelleştirilebilir standartlar ile maliyetinizi azaltın
 • Doğal cfDNA benzeri boyut dağılımı sayesinde kütüphane hazırlık sürecini daha verimli hale getirerek NGS iş akışı performansını ve veri kalitesini geliştirin
 • Seraseq Trisomy 21 Male Matched Reference Material
 • Seraseq® Trisomy 21 Aneuploidy Reference Material
 • Seraseq® Trisomy 18 Male-Matched Reference Material
 • Seraseq Trisomy 18 Female Matched Reference Material
 • Seraseq® Trisomy 18 Aneuploidy Reference Material
 • Seraseq® Trisomy 13 Male-Matched Reference Material
 • Seraseq® Trisomy 13 Aneuploidy Reference Material
 • Seraseq Euploid Male Matched Reference Material
 • Seraseq Euploid Female Matched Reference Material
 • Seraseq® Aneuploidy Negative (Euploid) Reference Material
 • Seraseq 22q11 Male Matched Reference Material

PGT-A Referans Materyalleri

Preimplantasyon genetik test (PGT) veya preimplantasyon genetik tarama (PGS), embriyoların in vitro fertilizasyon (IVF) döngüsü sırasında hastaya aktarılmadan önce test edilmesi sürecini ifade eder. Testin amacı, embriyoları genetik anomaliler açısından taramak ve başarılı bir hamilelik olasılığını artırmaktır. Kromozomal anöploidiler (PGT-A) için implantasyon öncesi genetik test, en yaygın kullanılan tarama yöntemidir.

PGT-A referans materyallerini kromozom 13,18 ve 21’deki trizomiler için pozitif kontrol olarak, euploid materyali negatif kontrol olarak kullanabilirsiniz. Bu materyaller:

 • Konfirme edilmiş tampon içindeki trizomik hücrelerden gDNA olarak formüle edilmiştir.
 • PGT-A için uygun konsantrasyonlarda hazırlanmıştır.
 • PGT-A iş akışına WGA aşamasında dahil edilebilir.
 • NGS tabanlı PGT-A testleri ile uyumludur.
 • Seraseq® PGT-A Trisomy 21 Reference Material
 • Seraseq® PGT-A Trisomy 18 Reference Material
 • Seraseq® PGT-A Trisomy 13 Reference Material
 • Seraseq® PGT-A Euploid Reference Material

 

Sonraki

Detaylar için tıklayın.